GRAFISK UDSMYKNINGSPROJEKT AARHUS SYGEHUS 1996-97

Tavle I-II, ætsninger 60 x 90 cm og serien Spanske Breve I-VII, farveætsninger 56 x 76 cm.