KINDER, KÜCHE & KARRIERE

I en serie af fotogravure montager udfoldes et kvinde-/kønsperspektivisk billedrum, hvor kendte historiske kvindeskikkelser møder andre af kulturens kvindebilleder og symboler; både kendte og anonyme kvinder i offentligheden, i hjemmet, på jobbet, i moderrollen, i reklameverdenen, i kunsten, i pornografien etc.

Temaudstilling til Womania, Aarhus Festuge 2006 og vist bl.a. på Kirsten Kjærs Museum 2008.