DUKKERNES VERDEN / WORLD OF DOLLS

En udstilling om dukkers fascinationskraft som kulturfænomen. Vist på Kvindemuseet, Aarhus 2010 og i en ny version på Renke Gallery i Hangzhou, Kina, i forbindelse med IMPACT 9, International Printmaking Conference 2015.

Med Kvindemuseets samling stillet til rådighed er udstillingen resultatet af en kunstnerisk undersøgelsesproces og mental rejse ind dukkernes verden af symbolske betydninger. En række iscensatte fotografier af dukker fra samlingen, trykt som fotogravurer, vises side om side med installationer, der har form af iscenesatte tableauer, hvor udvalgte dukker og artefakter fra museets magasiner sættes i spil.