PATTERNS – IMAGES OF CHINA

En serie fotogravurer baseret på fotos fra Kina. I hvert værk er et antal trykplader systematisk kombineret og trykt, så de tilsammen skaber en helhed og et motivisk billede.

Værkerne er inspireret af kinesisk ornamentik og gitterstrukturer, som kendes fra traditionelle kinesiske huse og haver. Typisk ses de i rækværker, vinduer, døre eller porte, hvorigennem lyset filtreres eller et sceneri kommer særlig smukt tilsyne. Dette arrangerede perspektiv, hvor nært og fjernt, del og helhed smelter sammen, er en tankegang, som har rødder i kinesisk filosofi og tænkning. 

Udstillet bl.a. på Grafik i Väst, Göteborg 2017, og på Impact 10, Santander 2018.